młotek sędziowski klepsydra

 

Zakres usług kancelarii adwokackiej

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie usług, w tym:

 • ustne porady prawne (w siedzibie Kancelarii, u Klienta, przez telefon), porady sporządzane na piśmie (w tym w formie e-mail);
 • prowadzenie na rzecz klienta negocjacji przed-sądowych;
 • zastępstwo procesowe i obrona na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądami wszystkich instancji;
 • zastępstwo procesowe przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, wniosków i innych pism procesowych;
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych (Kancelaria świadczy obsługę prawną na zasadzie stałej umowy zlecenia lub w ramach podejmowania i wykonywania na rzecz klienta usługi jednorazowej – zakres tych usług każdorazowo określany jest w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom klienta).

 

 

ikona młotek książka

 

Prawo karne

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego i w sprawach o wykroczenia obrona osób

 • podejrzanych, obwinionych, oskarżonych, skazanych poprzez:
 • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
 • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym.

 

 


 

ikona waga temidy

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, spadkowego) reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi i organami administracji we wszystkich instancjach jako pełnomocnik w szczególności w sprawach:

 • sporządzenia projektów umów;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • sporządzanie pism przedsądowych;
 • prowadzenie negocjacji oraz rokowań;
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażalenie, wnoszenie spraw cywilnych do sądów i ich kompleksowa obsługa;
 • windykacja wierzytelności (w zakres tej usługi wchodzą również takie czynności, jak sporządzanie skarg na czynności komornika, pozwów o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, pozwów w sprawach zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, wnioski o wyjawienie majątku dłużnika);
 • reprezentowanie strony przed Sądami;
 • ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych;
 • np. sprawy o zapłatę, o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia ( za wypadki, za błędy lekarskie);
 • sprawy związane z umowami o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi umowami;
 • ustanowienie służebności gruntowych;
 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • o rozgraniczenie gruntów;
 • o zasiedzenie nieruchomości;
 • o zarząd nad rzeczą wspólną;
 • o ustanowienie zarządcy nieruchomości;
 • o zniesienie współwłasności nieruchomości majątku spadkowego majątku wspólnego małżonków;
 • o ochronę własności;
 • o ochronę posiadania;
 • o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy;
 • o zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość;
 • o opróżnienie lokalu użytkowego, mieszkalnego (eksmisja);
 • porady prawne z zakresu prawa spadkowe, w tym dotyczące testamentów,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • otwarcie testamentu, o unieważnianie testamentu,
 • zachowek,
 • zapis i zmniejszenie zapisu,
 • wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o zabezpieczenie spadku,
 • o dokonanie spisu inwentarza,
 • o wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • o odrzucenie spadku,
 • o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia.

 

 


 

ikona rodzina

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w szczególności w sprawach:

 • rozwód;
 • separację;
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej;
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego);
 • uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem;
 • wydanie zarządzeń opiekuńczych (np. o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka);
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • przysposobienie;
 • sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego);
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami;
 • postępowanie w sprawie nieletnich.

 

 


 

ikona torba młotek sędziowski

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego, prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmującej:

 • sporządzanie projektów umów i opinii prawnych;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami;
 • reprezentację jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami powszechnymi; administracyjnymi, organami administracji we wszystkich instancjach;
 • rejestracja spółek oraz zmiany w umowach spółek;
 • dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • umowy związane z obrotem gospodarczym;
 • rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne);
 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • przekształcanie spółek.

Pozostałe

 • Prawo energetyczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo konsumentów
 • Prawo upadłościowe i naprawcze

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.